ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖНІЙ КОЛЕДЖ"

 

Наша адреса:

м. Дніпро

вул. Глінки, 11

(Головний корпус)

Тел.: (056) 745-00-71

(056) 745-11-61

пл. Успенська, 14

(Художнє відділення)
 


E-mail коледжу: [email protected]

 

 

Мазур Катерина Володимирівна – завідувач

 

       Завідуюча бібліотеки – Мазур Катерина Володимирівна працює в ДТХК з вересня 2013 р. В своїй  роботі керується  чинним законодавством в галузі культури і бібліотечної справи.  В бібліотеці  організує роботу по рекласифікації фонду згідно таблиць УДК,  впроваджує  реконструкцію абеткового каталогу у відповідності до  ДСТУ 7.1:2006  „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”,  створення електронного каталогу, слідкує за оновленням та комплектуванням книжкового фонду, передплатних видань.

       Катерина Володимирівна налагодила тісну співпрацю бібліотеки  з педагогічним колективом коледжу. Постійно залучає фахівців до проведення масових заходів та виховних годин, а саме:  літературних салонів, вечорів, майстер-класів, оглядів мистецьких та художніх видань, присвячених  творчості видатних українських та зарубіжних письменників, використовуючи  сучасні технічні засоби.  Організує зустрічі з письменниками та поетами Дніпропетровщини, веде літературну студію  зі студентами, які роблять перші літературні спроби, започаткувала інформаційний стенд «Літературні нотатки», де всі   бажаючі можуть ознайомитися з творами молодих авторів та дізнатися про новини  в інформаційному книжковому просторі.  Систематично  інформує про всі бібліотечні заходи на сайті коледжу.

       Мазур К.В. творчо підходить до організації літературних заходів, враховуючи спеціалізацію навчального закладу,  залучає до їх проведення студентів художнього та театрального відділень, надаючи їм  можливість творчо співпрацювати між собою. В роботі  бібліотеки завідуюча  постійно  залучає  викладачів коледжу для  проведення інтерактивних уроків, використовуючи технічні засоби бібліотеки.

       Мазур К.В. – цілеспрямована, енергійна, творча людина, має організаційні  здібності, постійно знаходиться  в пошуках нових форм  та методів бібліотечної роботи.